class="ins_un_home">

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

- Hatika Shop cam kết việc thực hiện bảo mật thông tin thanh toán theo tiêu chuẩn bảo mật ngành và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Hatika Shop không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của quý khách. Việc bảo mật sẽ được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Đối với thẻ thanh toán quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của quý khách sẽ không được lưu trên hệ thống của Hatika Shop mà được lưu trữ bởi đối tác cổng thanh toán.

- Đối với thẻ thanh toán nội địa: Hatika Shop chỉ lưu trữ mã giao dịch, mã đơn hàng, số tiền và tên ngân hàng.

 

HATIKA SHOP
HATIKA SHOP
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

social
social