class="ins_un_home">

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Sự chấp thuận:

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi sử dụng nền tảng thương mại điện tử Hatika Shop, bạn đã đồng ý về việc thông tin cá nhân của bạn sẽ được Hatika Shop sử dụng theo các điều khoản trong chính sách này. Nếu không đồng ý với chính sách này, bạn có thể dừng hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

 

2. Mục đích thu thập:

- Đơn hàng: chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách để thuận tiện trong quá trình xử lý đơn hàng và hỗ trợ quý khách trong quá trình giao, nhận sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng: bằng việc tổ hợp thông tin cá nhân của quý khách, Hatika Shop có thể gửi đến quý khách các chương trình khuyến mãi, tích điểm cũng như giải đáp các phản hồi, khiếu nại.

- An ninh: nhằm ngăn chặn việc cố tình phá huỷ tài khoản hoặc giả mạo tài khoản của quý khách hàng.

- Theo yêu cầu của pháp luật: tuỳ vào pháp luật ở từng thời điểm, trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin và cung cấp cho cơ quan chức năng theo yêu cầu.

 

3. Cách thức thu thập:  

Chúng tôi thu thập thông tin của quý khách qua các kênh sau:

- Quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: đó là các thông tin cá nhân mà quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng nền tảng thương mại điện tử Hatika Shop bên gồm họ tên, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ.

- Quý khách tương tác với chúng tôi: Hatika Shop có thể dùng một số phần mềm marketing, quản lý khách hàng để thu thập thông tin của quý khách khi quý khách tương tác với chúng tôi.

- Từ những nguồn hợp pháp khác.

 

4. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân:

Quý khách có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi và cũng có thể thay đổi quyết định đó bất kỳ lúc nào. Quý khách có quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho Hatika Shop bằng việc đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

 

5. Quyền của Hatika Shop đối với thông tin cá nhân:

- Hatika Shop có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi cần thiết và áp dụng các chế độ bảo mật thông tin để xử lý đơn hàng.

- Yêu cầu pháp lý: Hatika Shop có quyền cung cấp thông tin cá nhân của quý khách nếu đó là do luật pháp yêu cầu và việc cung cấp là hợp lý để hoàn tất các thủ tục pháp lý.

- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sát nhập doanh nghiệp một phần hoặc toàn bộ thì người mua có quyền sở hữa các thông tin cá nhân của quý khách và đảm bảo thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân theo luật pháp quy định.

 

Nghiêm cấm các trường hợp khai thác, xâm phạm và đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân, thông tin thanh toán của người dùng khác bằng bất kì hình thức nào. Nếu phát hiện trường hợp này xảy ra, Hatika Shop sẽ huỷ tài khoản của quý khách mà không thông báo trước và xử lý theo quy định của pháp luật.

HATIKA SHOP
HATIKA SHOP
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

social
social